Việt Anh Real Estate

The Bergenfield Supply

Riz Creative thực hiện chụp 360 degree photo tại 2 căn nhà cho thuê của khách hàng Việt Anh Real Estate. Thông qua góc nhìn của 360 degree photo. Người xem có thể cảm nhận được độ rộng không gian của căn hộ mà không cần đến tận nơi xem.

Tổng thời gian thực hiện: 15 phút/ căn

Tổng thời gian xử lý dữ liệu: 24 giờ làm việc

What we did

  • Branding
  • Identity
  • Print